Een gestructureerde uitdagend en stimulerende omgeving


Kindercentrum Champion is een kinderopvang met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang onder 1 dak. Wij zijn een professionele opvang met ruimte voor talentontwikkeling van elk kind.

Wij geloven dat onze kinderen iedere dag een nieuwe kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen. Een kans om hun talenten te ontdekken en deze te gebruiken, een kans om keuzes te maken, om zichzelf beter te leren kennen en beter worden in dat, waar zij goed in zijn.

Kindercentrum Champion biedt een vertrouwde en leerrijke omgeving aan waarbinnen de kinderen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en waarbinnen begeleiding is bij hun groei naar zelfstandigheid.

Bent u op zoek naar een professionele opvang met ruimte voor talentontwikkeling?
Meld u dan aan of bel voor informatie.

Wij stimuleren de kinderen spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Kinderen zijn van nature leergierig en grijpen nieuwe kansen aan, zodra ze worden uitgedaagd. Wij proberen de kinderen uit te nodigen om op ontdekkingsreis te gaan en om zich op een prettige manier te ontwikkelen. Het is voor ieder kind van belang dat zij de ruimte krijgen om hun eigen weg te vinden. Het programma dat wij bieden is daarom afgestemd op de wensen van het kind.